Filmoteka Muzeum

Jolanta Marcolla była jedną z założycielek grupy artystycznej znanej jako Galeria Sztuki Aktualnej, powstałej na początku lat 70. Jej członkami byli studenci i absolwenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (wydziały malarstwa i rzeźby) zainteresowani filmem i fotografią. Filmy Jolanty Marcolli skupiają się na analizie właściwości medialnych filmu i wideo (szczególnie relacji między filmem i rzeczywistością w nim przedstawioną). Są to najczęściej bardzo długie pętle.

Opis za: 1,2,3... Awangarda. Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2007.

Rok powstania: 1975
Czas trwania: 1'51"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Jolanta Marcolla

Data nabycia: 24.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt