Filmoteka Muzeum

Jolanta Marcolla była jedną z założycielek grupy artystycznej znanej jako Galeria Sztuki Aktualnej, powstałej na początku lat 70. Jej członkami byli studenci i absolwenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (wydziały malarstwa i rzeźby) zainteresowani filmem i fotografią. Filmy Jolanty Marcolli skupiają się na analizie właściwości medialnych filmu i wideo (szczególnie relacji między filmem i rzeczywistością w nim przedstawioną). Są to najczęściej bardzo długie pętle.

W filmie Caprice 2, Marcolla włącza w swoje działanie przypadkowe osoby, które poddaje w ten sposób parasocjologicznemu testowi zachowań w obliczu konfrontacji z artystą i kamerą, rejestrującą specyfikę tych zachowań.


 

Rok powstania: 1975
Czas trwania: 4'27"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Jolanta Marcolla

Data nabycia: 22.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt