Filmoteka Muzeum

Film dokumentalny zrealizowany podczas pleneru Kultury Zrzuty w Teofilowie w 1987 roku. Zbigniew Libera wspominając kontekst powstania realizacji pisał: „Przed przystąpieniem do realizacji podjąłem dogmatyczne założenie, że decyzje związane z montażem poszczególnych scen, ich długością i kolejnością podejmować będę intuicyjnie, na miejscu, w trakcie robienia zdjęć, co praktycznie wykluczyło możliwość jakichkolwiek korekt post factum.

Kolejne sceny wyłaniają się i ponownie zapadają w ciemność, dzieląc akcję na poszczególne epizody pokazywane w takiej kolejności, jak rzeczywiste wydarzenia w czasie trwania pleneru. Każde uruchomienie kamery łączyło się z decyzją, czy dany epizod jest wystarczająco ważny, by znaleźć się w dokumencie, na który przeznaczono tylko 90 minut taśmy. Wiele fragmentów zostało zarejestrowanych na wpółświadomie, w trakcie upojenia alkoholowego.

Można tu zobaczyć zarówno obszerne fragmenty wystąpień o charakterze raczej tradycyjnym jak performance Janusza Bałdygi, Pawła Kwieka czy Marka Janiaka lub Przemysława Kwieka, jak również bardziej spontaniczne zachowania Jacka Kryszkowskiego, Adama Rzepeckiego, Agaty Smalcerz, Andrzeja Kwietniewskiego, Andrzeja Świetlika, Makarego Wielogórskiego, Mikołaja Malinowskiego, Elżbiety Kacprzak, Zofii Łuczko, Jerzego Gawrona, Jerzego Truszkowskiego, Jolanty Ciesielskiej, Pani Bińczykowej, Zbyszka Bińczyka, Zygmunta Rytki, Pynia, zespołu Moskwa, Włodzimierza Adamiaka, Marka Sobczyka, Henryka Jasiaka, Grzegorza Zygiera i innych”.

Opis za: Ł. Ronduda, Zbigniew Libera. Życie i twórczość 1982-2008, w: Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, red. D. Monkiewicz, kat. wystawy, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2009.

Rok powstania: 1987
Czas trwania: 116'04''
Język: polski
Oryginalne media: VHS

© Zbigniew Libera, dzięki uprzejmości Galerii Raster

Data nabycia: 21.12.2010
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt