Filmoteka Muzeum

„Jestem znanym niszczycielem. Właściwie większość rzeczy zniszczyłem, ale też nie robiłem ich dla innych, a raczej dla własnego doświadczenia", mówił Zbigniew Libera w jednym z wywiadów. Krótkie filmy (Kompozycja na gitarę elektryczną) powstały, gdy artysta, po wyjściu z więzienia, zaszył się w swoim domu w Pabianicach i tworzył pierwsze prace wideo kamerą NTSC. W prezentowanym filmie dokonuje aktu zniszczenia płyty winylowej i wydającej ostatnie dźwięki gitary elektrycznej. W rezultacie na podłodze domu artysty powstaje ciekawy asamblaż – kompozycja obrazująca rozpad, śmietnisko.

W momencie powstawania filmu artysta był związany z kręgiem łódzkiej Kultury Zrzuty i środowiskiem Strychu, następnie ok. 1985 roku wraz z Jerzym Truszkowskim i innymi artystami założył alternatywną komunę artystyczną. Wraz z Jackiem Rydeckim, Anną „Mirosawą” Nowak, Barbarą Konopką i Truszkowskim założyli zespól Sternenhoch, w którym Libera grał m.in. na gitarze. Środowisko to było rodzajem komuny, w której nastroje anarchiczne i przekraczanie przyjętych granic były na porządku dziennym. Krótkie filmy... pokazują gest absurdalny, charakterystyczny dla punkowo-anarchicznego środowiska Kultury Zrzuty. Powstały asamblaż śmieci i gitary przywołuje na myśl neodadaistyczną tradycję, odwołującą się do absurdu i prowokacji.

Libera często wspomina o swoich autodestrukcyjnych skłonnościach, do których należy niszczenie ważnych dla niego przedmiotów, jak np. tutaj gitary elektrycznej, która służyła mu do wykonywania artystycznych akcji lub wyrzucenie magnetowidu przez okna wieżowca przy ul. Żelaznej w Warszawie w 1988 roku. Należy zwrócić uwagę, że w latach 80. pozbywanie się tak cennych przedmiotów nie może zostać uznane za pozę artysty wyzbywającego się dóbr doczesnych, lecz jest nacechowane prawdziwym buntem i zarazem tragizmem. Innymi motywami autodestrukcji były symulowane próby samobójcze, jedna z nich stała się przedmiotem pracy Domowy performans (1984).
 

(MN)

Rok powstania: 1986
Czas trwania: 7'59"
Język: brak języka
Oryginalne media: VHS

© Zbigniew Libera, dzięki uprzejmości Galerii Raster

Data nabycia: 01.12.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt