Filmoteka Muzeum

KwieKulik wielokrotnie – w różnych kontekstach i konfiguracjach – prezentowali projekcje Odmiany czerwieniDrogi Edwarda Gierka. Pierwsza z nich składała się z dziesiątek slajdów ze zgromadzonej przez KwieKulik dokumentacji nowej sztuki m.in. ich własnych DziałańWspółdziałań. Na jednym ekranie pokazywane były slajdy, które zawierały jakiś element czerwieni (np. materiał, napis itp.), pojawiający się w różnych kontekstach. Z kolei projekcja Droga Edwarda Gierka składała się z reprodukcji pierwszych stron gazet z 1971 roku. Tuż po wydarzeniach grudniowych w 1970 roku w gazetach pełno było zdjęć pierwszego sekretarza PZPR spotykającego się niemal codziennie z reprezentantami różnych środowisk, głównie z delegacjami robotniczymi w coraz to innych miejscach Polski.
Było wiele wersji projekcji tej pracy: np. podczas spektaklu Proagit I projekcje następowały po sobie, podczas Proagitu II – obok siebie, a np. w Brukseli 1981 roku slajdy z Gierkiem były pokazywane na czerwonym ekranie, a slajdy z czerwienią na białym ekranie. W 2005 roku wykonana została cyfrowa wersja projekcji z 1972 roku.
 

(ŁR)

Rok powstania: 1971
Czas trwania: 4'41"
Język: angielski
Oryginalne media: Zdigitalizowany slideshow

© Archiwum KwieKulik

Data nabycia: 28.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt