Filmoteka Muzeum

Jeden z epizodów filmu zrealizowanego grupowo w lutym 1971 roku. W epizodzie Mojżesz mamy przede wszystkim do czynienia z „ujawnianiem formy złożonej”, które było związane z chęcią kontestacji formy zamkniętej. W ramach tej strategii artyści zastosowali takie zabiegi formalne, jak: kontrast, podobieństwo, skojarzenie, prowokacja, przeniesienie, zderzenie sytuacji (np. uczniowie liceum im. Lelewela – zaproszeni poprzedniego dnia podczas działań w szkole – „przeniesieni” ze szkoły i „zderzeni” z marmurowym posągiem Mojżesza). W ten sposób artyści próbowali ujawnić, że tradycyjne formy rzeźbiarskie nie są autonomiczne, one zawierają się „w ciągu” wielu złożonych relacji rzeczywistego świata. Chodziło o to, aby pokazać wielość możliwości i bogactwo pozornie już zdefiniowanych „sytuacji” formalnych.
Na początku lat 70. Mojżesz był pokazywany synchronicznie ze slajdami, na dwa lub trzy ekrany. W 2001 roku jedna z takich wieloekranowych projekcji została zrekonstruowana.

Uczestnicy i współautorzy:
Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Jan S. Wojciechowski, Bartłomiej Zdrojewski (studenci i absolwenci Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych), Paweł Kwiek, Tatiana Dębska, Jacek Zalewski (studenci Wydziału Operatorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej), Ewa Lemańska (Wydział Aktorski łódzkiej Szkoły Filmowej), Pani Halina (modelka).
 

(ŁR)

Rok powstania: 1971
Czas trwania: 9\'15\"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 35 mm

© Archiwum KwieKulik

Data nabycia: 28.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt