Filmoteka Muzeum

Jeden z epizodów filmu zrealizowanego grupowo w lutym 1971. Scena z filmu Forma Otwarta zatytułowana Gra na twarzy aktorki jest modelowym przykładem procesualnej gry wizualnej, w której każde kolejne ujęcie pokazuje „ruch” wykonany przez kolejnego artystę. Dany ruch wymagał ustosunkowania się do już istniejących faktów (ruch poprzednika), rozwinięcia własnej „wypowiedzi”, pamiętania, że swoim ruchem stwarza się kontekst dla ruchu następnej osoby. Artyści komunikowali się (grali) za pomocą form plastycznych (wizualnych), jak i różnego rodzaju działań. Doświadczenie gry wiązało się ze świadomością, że jest się warunkowanym przez „wypowiedzi” innych oraz że swoim posunięciem wpływa się na postępowanie innych, np. ograniczając lub rozszerzając ich możliwości wyboru. Zgromadzeni wokół aktorki „gracze” znajdowali się poza kadrem. Na ekranie widać samą twarz. W tej scenie występowała Ewa Lemańska, która na początku lat 70. zdobyła wielką popularność – w serialu Janosik grała rolę Maryny, narzeczonej głównego bohatera.

Uczestnicy i współautorzy:
Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Jan S. Wojciechowski, Bartłomiej Zdrojewski (studenci i absolwenci Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych), Paweł Kwiek, Tatiana Dębska, Jacek Zalewski (studenci Wydziału Operatorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej), Ewa Lemańska (Wydział Aktorski łódzkiej Szkoły Filmowej).
 

(ŁR)

Rok powstania: 1971
Czas trwania: 2'29"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 35 mm

© Archiwum KwieKulik

Data nabycia: 28.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt