Filmoteka Muzeum

Czterodniowe działania grupowe w studio telewizyjnym na Woronicza stanowiły swoistą kulminację akcji zespołowych organizowanych przez Przemysława Kwieka, Zofię Kulik i Jana S. Wojciechowskiego. Głównym celem w Działaniach była integracja sztuk. Nie było żadnego scenariusza. Przed rozpoczęciem realizacji przygotowane były jedynie elementy, których można było użyć; były to rekwizyty z magazynu telewizyjnego. W pierwszym dniu artyści działali spontanicznie. Był to rodzaj gry, gdyż każdy próbował kierować swoje Działanie w stronę innego Działającego, w nawiązaniu (komentarzu) do jego realizacji, gestu czy posunięcia. Przypominało to wizualny koncert jazzowy. W następnych dniach artyści przygotowywali różne sytuacje, np. stanowiska: „dźwięk”, „obraz”, „słowo”. W pewnym momencie Kwiek i Kulik w całym studio rozłożyli książki, a kamera filmowała zaskoczonych innych uczestników. Cała akcja w studiu telewizyjnym stanowiła laboratorium współpracy artystów różnych specjalności.

Uczestnicy: Przemysław Kwiek, Zofia Kulik, Jan S. Wojciechowski, filmowcy-operatorzy Paweł Kwiek i Jacek Łomnicki, malarz-akcjonista Krzysztof Zarębski, poeta Jacek Dobrowolski oraz muzycy Milo Kurtis, Jacek Malicki, Andrzej Kasprzyk (zespół „Grupa w składzie”).
Realizacja filmu 16 mm: Beata Tomorowicz.
 

(ŁR)

Rok powstania: 1972
Czas trwania: 11'38''
Język: angielski
Miejsce: Studio TV na Woronicza, Warszawa
Oryginalne media: 16 mm

© Archiwum KwieKulik

Data nabycia: 28.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt