Filmoteka Muzeum

nieużyty materiał PKF nr 32818

Paweł Kwiek był jednym z głównych członków i animatorów grupy Warsztat Formy Filmowej, która działa w latach 70. XX wieku w łódzkiej Szkole Filmowej. W rewolucyjnym duchu członkowie Warsztatu za cel stawiali sobie reformę kinematografii, która w ich pojęciu powinna była porzucić dominującą rolę narracji i fabuły filmowej w klasycznym rozumieniu. Artyści Warsztatu, wśród nich Kwiek, byli twórcami najwybitniejszych dokonań na polu filmu strukturalnego w Polsce. Prowadzili także pogłębioną refleksję na temat percepcji i oglądu rzeczywistości oraz roli, jaką odgrywają w tych procesach środki mechanicznej rejestracji obrazu.

W zarejestrowanym tu wystąpieniu podczas Spotkania Artystów w ramach Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w klubie Od Nowa w Toruniu w 1976 roku Paweł Kwiek wyłożył głównie wątki swojej refleksji i praktyki artystycznej w tamtym okresie. Skonfrontował opis rzeczywistości dokonywany środkami języka mówionego z obrazowaniem jej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, takimi jak kamera filmowa. Choć jak przyznaje Kwiek żadna z tych dwóch metod nie przybliża ludzkiej percepcji do obiektywnego oglądu rzeczywistości, środki mechanicznej rejestracji obrazu pozwalają na jej precyzyjniejszy opis.

Wystąpienie Kwieka miało charakter performatywny. Posłużyło mu do przeprowadzenia własnej akcji filmowej pt. „Portret Henryka Zdrojewskiego – Ucho”. Artysta filmował siedzącego obok niego Henryka Zdrojewskiego wykonując serię gwałtownych zbliżeń. Jak mówi Kwiek: „Potraktowałem jego ucho jako prosty przykład obiektu filmowego na płaszczyźnie i wykorzystałem możliwe sposoby filmowania go w tym modelu”. Artysta kierował także kamerę na zgromadzoną publiczność. To właśnie te obrazy widoczne są w drugiej części materiału. Poprzez swoje działanie, artysta zwracał uwagę na wielość możliwych oglądów rzeczywistości, z których żaden nie jest obiektywny.

nieużyty materiał PKF nr 32818

Zdjęcia: Paweł Kwiek
Osoba: Paweł Kwiek (artysta sztuk wizualnych), Henryk Zdrojewski
Obiekt: klub Od Nowa
Zdarzenie: Spotkanie Artystów w ramach Festiwalu Teatrów Jednego Aktora
Czas akcji: 1976
Miejsce akcji: Toruń
Prawa: WFDiF
 

Rok powstania: 1979
Czas trwania: 1'06"
Język: polski
Oryginalne media:

© WFDiF Zobacz więcej na Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej