Filmoteka Muzeum

Wychodząc od obecnego  w teorii filmu od jej zarania stwierdzenia o tożsamości pracy psychiki ludzkiej i projekcji filmowej, Królikiewicz dochodzi do własnych, oryginalnych wniosków. Jego zdaniem, proces tworzenia filmu (nadawania mu formy) oraz proces jego odbioru jest wysiłkiem moralnym i etycznym, podobnym wysiłkowi egzystencjalnemu.

Naczelną cechą tego ostatniego jest próba przemienienia groźnego i chaotycznego świata w obszar porządku, ładu, poznania. [...] Dlatego forma filmów Królikiewicza ma być dla widza wyzwaniem, podobnym do tego, jakie stawia mu rzeczywistość. Zaskakująca, pełna niespodzianek i sugerująca dezorganizacje forma jest w istocie próbą powtórzenia chaosu, z którym człowiek styka się poza kinem.

(opis za: Łukasz Ronduda, Wypisy z historii polskiej Nowej Fali, [w:] Polska Nowa Fala. Historia zjawiska, którego nie było, red. Ł. Ronduda, B. Piwowarska, Warszawa 2008)
 

Rok powstania: 1977
Czas trwania: 15'12"
Język: angielski
Oryginalne media: 35 mm

© Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Data nabycia: 05.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt