Filmoteka Muzeum

Film i pamięć jest częścią cyklu ćwiczeń fotograficznych autorstwa Tomasza Konarta, na który składają się również takie realizacje jak Spacer (1977) oraz Fotografia i pamięć (1978). Ten film jest zaproszeniem kamery do gry z umysłem i ciałem. Przebieg tej gry tworzy pole obserwacji zjawisk zachodzących między rejestracją przestrzeni, czasem i pamięcią.

Celem doświadczenia jest podjęcie refleksji nad relacją między człowiekiem i maszyną fotograficzną. Film i pamięć składa się z trzech części, a każda część z dwóch ujęć. Drugie ujęcie jest rezultatem próby powtórzenia pierwszego w oparciu o pamięć realizatora. Starając się utrzymać w pamięci swój pierwszy ogląd danego fragmentu otoczenia, autor oddala się, by za chwilę powrócić w to samo miejsce.

Film i pamięć jest obrazem czasu zmiany miejsca, ale też obrazem utraty poczucia miejsca. W tym ćwiczeniu Konart w interesujący sposób zbliżył się do paradoksów Zenona z Elei, zauważając, że czas psychologiczny, jakkolwiek w naszym odbiorze ma charakter ciągły, przyjmuje postać zjawisk punktowych, gdy spróbujemy dokonać filmowej rejestracji jego płynięcia i przemijania.

Opis za: materiały Fundacji ARTon
 

Rok powstania: 1978
Czas trwania: 15'14"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 35 mm

© Tomasz Konart

Data nabycia: 09.05.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt