Filmoteka Muzeum

W pochodzącej z połowy lat 60. XX w. koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego (LSC) teoria Formy Otwartej zastosowana została w skali makro. W reakcji na prognozy dotyczące gwałtownego przyrostu ludności w Polsce Hansenowie zaproponowali zastąpienie miast rozbudowywanych wokół centrów czterema pasami wielofunkcyjnych osiedli rozciągającymi się od Tatr po Bałtyk.

Łączyły one zabudowę mieszkaniową, przestrzenie publiczne, transport i przemysł lekki oraz miały zagwarantować mieszkańcom wysoką jakość życia i równy dostęp do kultury i przyrody, a także możliwość indywidualnego wyrażania siebie (na przykład w ramach Pasa Zachodniego – rozwiązania proponowanego dla miasta Lubin i okolic – mieszkańców zachęcano do samodzielnego wznoszenia domów na zaprojektowanych przez architektów tarasach).

System, którego realizacja byłaby możliwa wyłącznie w warunkach centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej i państwowej własności gruntów, był tematem obrad Komitetu „Polska 2000” jako jedna z potencjalnych dróg rozwoju przestrzennego kraju.

Hansenowie nawiązywali do koncepcji LSC w swoich projektach osiedli mieszkaniowych: osiedla Słowackiego w Lublinie czy osiedla Przyczółek Grochowski w Warszawie. Jej echa pobrzmiewają także w projekcie Oskara Hansena i Sveina Hatløya będącym wkładem architektów w powstanie Eksperymentalnego Projektu Mieszkaniowego PREVI w Limie, Peru.

Rok powstania: 1976
Czas trwania: 1'47"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media:

© Igor Hansen

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt