Filmoteka Muzeum

Zorganizowana w 2008 roku w warszawskiej Królikarni wystawa Dzikość dziecka stanowiła podsumowanie „rozmów plastycznych” prowadzonych z dziećmi przez Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego od początku lat 70. Pokaz pozwolił zaobserwować rozwój tych działań, opartych na plastycznej ekspresji i pozajęzykowej komunikacji, począwszy od „rozmów” i „inicjacji dziecięcych” w najbliższym otoczeniu artysty po rozbudowane akcje plastyczne – jak ta zorganizowana w 2008 roku w Królikarni na tydzień przed wernisażem wystawy. Do udziału zaproszono tu grupę dzieci z Fundacji Świętego Jana Jerozolimskiego, która uczestniczyła już we wspólnym malowaniu rok wcześniej. Oprócz farb, gliny i materiału ochronnego na podłodze, w klasycystycznej rotundzie Królikarni nie zabrakło także innego stałego elementu działań, czyli lustra, a także etnicznej muzyki – częstego tła działań Gutta i Raniszewskiego z dziećmi, przywołującego rytualne rytmy i melodie ludów pierwotnych.

Opis na podstawie: Dzikość dziecka. Kreacje dziecięce – Malowanie ciała 1972-2008, kat. wystawy, Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 2008.

montaż: Jan Przyłuski

(ŁM)

Rok powstania: 2008
Czas trwania: 17'10''
Język: polski
Miejsce: Warszawa, Królikarnia
Oryginalne media: HD video

© Wiktor Gutt

Data nabycia: 19.08.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt