Filmoteka Muzeum

Słynna Antyelekcja Technodemostracja to tylko jedna z wielu imprez rave, które były projektami artystycznymi CUKT-u organizowanymi przez artystów w Fortach. Cuktowcy traktowali to miejsce jako swoją centralę, miejsce permanentnej pracy z ludźmi, by promować bliskie im wartości. To tutaj łączyli rave ze sztuką, byli obecni, wykonywali instalacje, performanse, rozmawiali i pracowali z ludźmi, budując tak ważną dla nich wspólnotę. W 1995 roku CUKT jako instytucja wysłał nawet do urzędu miasta w Gdańsku kompleksową propozycję, aby Forty przekształcić w coś na kształt centrum kultury, łączącego sztukę, zabawę i działalność obywatelską. Warto dodać, iż artyści CUKT-u organizowali imprezy jako przedsiębiorcy. Imprezy musiały na siebie zarobić. W tamtym czasie nie było rynku sztuki w Polsce, instytucje publiczne mało interesowały się sztuką współczesną, artyści musieli wypracować własny model finansowania. Imprezy rave pozwalały godzić sztukę i młody polski biznes początków transformacji. Z drugiej strony, jak pokazywała Technodemonstracja, artyści CUKT-u starali się testować imprezę techno jako narzędzie mobilizacji społecznej i zaczyn działalności politycznej, nowej obywatelskiej wspólnoty rodzącej się po 1989 roku.

Rok powstania: 1995
Czas trwania: 2'44"
Język: brak języka
Oryginalne media:

© Piotr Wyrzykowski