Filmoteka Muzeum

Umiłowanie życia jest traktatem o konstrukcji świata i jego postrzeganiu. Niezwykle intensywne, niebanalne przeżywanie oraz wnikliwa analiza prowadzi do wniosków umożliwiających stworzenie uniwersalnego modelu rzeczywistości. Wspierając się prostymi animowanymi rysunkami autor wyjaśnia mechanikę świata. Pierwszoosobowy narrator używa analitycznego języka, odwołuje się do dzieł filozoficznych, zestawia je z osobistym doświadczeniem opisywanym przy pomocy mowy potocznej, pełnej kolokwializmów. Umiłowanie życia jest jednym z wciąż poszerzającej się serii filmów mówionych (inne to: Drakula, Szechina, Kompletne bzdury).

Opis na podstawie: Piotr Bosacki Umiłowanie życia, kat. wystawy, Galeria Stereo, Poznań 2011.
 

(ZK)

Rok powstania: 2011
Czas trwania: 12'00"
Język: polski (angielskie napisy)
Oryginalne media: HD video

© kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Data nabycia: 11.03.2012
Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja