Filmoteka Muzeum

Performance Jerzego Beresia w Galerii BWA w Lublinie, w którym artysta posłużył się wykonaną przez siebie rzeźbą Walec osądu. Działanie podejmuje temat sztuki współczesnej i stawia pytanie o możliwość dokonania oceny jej dzieł.

Jadwiga Rożek-Sieraczyńska opisywała pracę następująco: “Walec osądu stanowił rodzaj poruszającego się pojazdu, niby-taczek, wykonanych z toczącego się walcowatego pnia przymocowanego do długiego dyszla. Tytuł rzeźby namalowany został na płótnie, przytwierdzonym do wehikułu jak sztandar. Po obu stronach, na podłodze, widniały słowa – 'dzieło' i 'śmieć'. Do nich bezpośrednio odnosił się napis, który w trakcie manifestacji artysta wykonał na swoim ciele – 'Albo Albo'. Jakby na potwierdzenie wyartykułowanej w ten sposób konieczności oceny, Bereś po zakończeniu manifestacji niejednokrotnie zwracał się bezpośrednio do widzów o wydanie opinii o tym, co przed chwilą zobaczyli.”

Cytat za: Jadwiga Rożek-Sieraczyńska, Jerzy Bereś – Rycerz wiary, „Didaskalia”, nr 92/93, 2009.

Rok powstania: 1994
Czas trwania: 19'44"
Język: polski
Oryginalne media: VHS

© Galeria Labirynt, Jerzy Hanusek

INNE PRACE TEGO ARTYSTY W FILMOTECE