Filmoteka Muzeum

Potknięcie – działanie realizowane zwykle w neutralnych ideowo przestrzeniach miasta, takich jak skrzyżowania ulic, pasaże czy place – Akademia Ruchu przeniosła w miejsce naznaczone silnie polityczną propagandą. Seria niewytłumaczalnych potknięć kolejnych przechodniów, dokonywana na tle czerwonych sztandarów, transparentów i portretów partyjnych przywódców, przybrała formę reakcji na szczególny charakter miejsca.

Opis na podstawie: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji, red. M. Borkowska, Warszawa 2006.
 

(AK)

Rok powstania: 1977
Czas trwania: 0'21''
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu

Data nabycia: 24.04.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

PRACE TYCH ARTYSTÓW W KOLEKCJI