Filmoteka Muzeum

Piotr Majdrowicz

Piotr Majdrowicz należy do grona najbardziej radykalnych polskich twórców filmowych działających w PRL-u. Jego filmy, od połowy lat 70. otwarcie podejmujące problematykę homoerotyczną, są świadectwem ukrytej i marginalizowanej w PRL-u sfery seksualności oraz skromnym odpowiednikiem poruszającego otwarcie problemy płci zachodniego kina awangardowego. 

Prace artysty w filmotece

Prace artysty w kolekcji