Filmoteka Muzeum

Marek Rogulski

Ur. 1967. Artysta intermedialny, niezależny kurator, muzyk, teoretyk sztuki. Pierwsze udokumentowane działania w przestrzeni publicznej Rogulski zrealizował w roku 1983. W roku 1989 współtworzył grupę Pampers Maxi a następnie grupę Ziemia Mindel Wurm i TNS. W latach 1990/1992 był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społecznych i współprowadził tam Galerię C 14. Od roku 1992 prezes fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc /TNS/. Na przełomie lat 80/90 tych współpracował z artystami grupy Tot Art i galerią Wyspa. W latach 1992/1994 współtworzył i był wiceprezesem Fundacji Otwarte Atelier /aktualnie CSW Łaźnia/ gdzie prowadził galerię Auto da fe. W roku 1995 założył w Gdańsku galerię Spichrz 7/Spiż 7, która do roku 2015 działała na Wyspie Spichrzów wraz z Ośrodkiem Badań Przestrzeni Wewnętrznej.
Autor wydawnictw i publikacji w zakresie teorii i sztuki współczesnej i współczesnej muzyki
improwizowanej /supramolecular music/.
Jest autorem projektu Poza Postmodernizm, który realizuje od roku 1999 w oparciu o fundację TNS, zapraszając do udziału także innych artystów. W swych realizacjach stara się wypracować nową perspektywę postrzegania postmodernizmu.
Stawia pytania o to, jaki mógłby być nowy, szerszy światopogląd? Jest autorem, między innymi, koncepcji Nowego Totalizmu i twórcą pojęcia kontekstualizmu abstrakcyjnego.
Od roku 2010 Rogulski realizuje projekty uzupełniające, pt: Producenci kontekstów w obliczu przemian, Virtual oraz Engram i Potęgowanie, służące m.in. analizie i opisowi współczesnej sztuki ponowoczesnej oraz badaniu dynamiki nurtów postkonceptualnych.
Najnowszą inicjatywą Rogulskiego i fundacji TNS jest Instytut Cybernetyki Sztuki.

Prace artysty w filmotece