Filmoteka Muzeum

Marek Raczkowski (ur. 1959)

Marek Raczkowski jest komiksowym rysownikiem satyrycznym. Podstawowym medium jego twórczości jest czarno-biały rysunek. Jego prace, w swojej reakcji na rzeczywistość nie poddane rygorom politycznej poprawności, na nowo każą nam zdefiniować kategorię politycznego zaangażowania.

Prace artysty w filmotece

Prace artysty w kolekcji