Filmoteka Muzeum

Grzegorz Sztwiertnia

Absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W jego pracach przewija się problematyka skrajnego doświadczenia i dyscypliny ciała i jego medykalizacji oraz kwestia percepcji. Częste są również odwołania do awangardy I poł. XX wieku, której historię przepisuje poprzez somę. Swoje wypowiedzi konstruuje przy użyciu różnorodnych mediów.

Prace artysty w filmotece