Wykłady i spotkania

Program debat, spotkań, wykładów, prezentacji, seminariów i warsztatów organizowany jest w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pod nazwą „Muzeum Otwarte”.

Muzeum Otwarte inspiruje się teorią Formy Otwartej Oskara Hansena - w jego duchu kładziony jest nacisk na proces wspólnego uczenia się, który zastępuje tradycyjne hierarchiczne przekazywanie wiedzy. Inspiracja Hansenowskim zanegowaniem prymatu specjalistów, dążeniem do ciągłego przekładania ich wiedzy na kategorie zrozumiałe dla wszystkich jest sposobem na wkraczanie na zasadzie „amatora” do świata wiedzy specjalistycznej. Ważna jest tu również budowa wspólnego słownika dla profesjonalistów różnych dziedzin i współpraca między nimi.