Dołącz do chóru! Приєднатися до хору!

Dołącz do chóru! Приєднатися до хору!

[Українська версія нижче]

Zapraszamy do stworzenia chóru Refugees Welcome. Chóru, który będzie głosem tego, co teraz tak ważne. Głosu, który wyraża naszą wspólnotę, współczucie, ból i niezgodę.


W trakcie wystawy przedaukcyjnej Refugees Welcome będziemy spotykać się kilkakrotnie by udźwiękowić wybrane fragmenty tekstów konwencji genewskiej.

Rezultat zaprezentujemy w formie performansu w Noc Muzeów 14 maja.

FORMULARZ ZAPISOWY

Serdecznie zapraszamy Osoby Uchodźcze z Ukrainy i innych miejsc objętych wojną i konfliktami. Język muzyki jest ponadnarodowy.

Czekamy na zgłoszenia osób bez względu na wiek. Nie musisz posiadać doświadczenia wokalnego. Zapraszamy do udziału osoby otwarte na indywidualne i grupowe poszukiwania, lubiące eksperymenty z niestandardowymi środkami wyrazu.
*Osoby poniżej 18 roku życia powinny dostarczyć zgodę na udział w projekcie od rodziców/opiekunów.

Próby będą odbywać w czwartki w godzinach 17:00-19:00. Miejscem spotkań będzie Muzeum nad Wisłą. Czas trwania projektu od 8 kwietnia 2022 r. do 15 maja 2022 r.

Chór poprowadzi Sean Palmer, który specjalizuje się w prowadzeniu chórów społecznych, opartych na głosach bez akompaniamentu. Spektakle buduje wykorzystując energię grupy, ruch i pasję. Sean Palmer jest aktorem, kompozytorem, reżyserem i lektorem. W 2010 r. założył Chór Eksperymentalny GRE BADANIE, z którym koncertował w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W latach 2014-2019 był dyrektorem artystycznym, kompozytorem i dyrygentem Chóru Społecznego Muzeum POLIN. Od 2010 r. bierze udział w „Erze Schaeffera” jako wokalista i aktor. Od 2016 r. specjalizuje się w przedstawieniach i projektach artystycznych dla młodych odbiorców. Jest członkiem międzynarodowego projektu edukacyjnego „The Sound in the Silence”. Obecnie prowadzi MONT (Młoda Orkiestra Nowego Teatru) razem z Dagną Sadkowską w Nowym Teatrze w Warszawie. Jako wokalista występuje z The White Kites oraz William’s Things.


Запрошуємо до створення хору Refugees Welcome. Хору, який висловить те, що зараз так важливо. Голосу, який озвучить нашу спільноту, наші співчуття, біль і незгоду.


Під час проведення передаукціонної виставки Refugees Welcome ми зустрінемося кілька разів, щоб озвучити вибрані фрагменти текстів Женевської конвенції.

Результат представимо у вигляді виступу в Ніч музеїв 14 травня.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Ми сердечно запрошуємо біженців з України та інших місць, де тривають військові дії та конфлікти. Адже мова музики не має кордонів.

Зголоситися до участі може кожен незалежно від віку. Вам не потрібно мати вокального досвіду. Ми запрошуємо людей, які відкриті до нових пошуків ( як самостійно, так і в групі) і люблять експериментувати з нестандартними засобами виразності.
* Особи віком до 18 років повинні надати згоду на участь у проекті від батьків/опікунів.
Репетиції відбуватимуться щочетверга з 17:00 до 19:00. Місцем зустрічі стане Музей на Віслі. Тривалість проекту з 8 квітня 2022 року по 15 травня 2022 року.

Керуватиме хором Шон Палмер, котрий має досвід роботи із самодіяльними хорами, що виконують музичні твори без акомпанементу. Він будує свої виступи, використовуючи енергію, рух і пристрасть групи. Шон Палмер — актор, композитор, режисер і лектор. У 2010 році він заснував експериментальний хор GRE BADANIE, з яким виступав у Польщі, Великобританії та Італії. У 2014-2019 роках був художнім керівником, композитором та диригентом Громадського хору Музею POLIN. З 2010 року бере участь в «Ері Шеффера» як співак і актор. З 2016 року спеціалізується на виставах та мистецьких проектах для молодіжної аудиторії. Учасник міжнародного освітнього проекту «Звук у тиші». Зараз, разом з Дагоною Садковською, керує MONT (Молодий оркестр Нового театру) у Новому театрі у Варшаві. Як вокаліст, він виступає з The White Kites і William's Things.