Wystawa szkolna. Formy podstawowe

Wystawa szkolna. Formy podstawowe

Wystawa szkolna. Formy podstawowe jest pierwszym odcinkiem programu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Fundacji EFC.


Adresowany jest do nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych, pracujących z uczniami klas 4-8, widzących w edukacji artystycznej narzędzie do uruchomienia kreatywnej energii, budowania sprawczości i samodzielności myślenia.

Czym jest Wystawa szkolna ?

Zgłaszając się do udziału w programie, otrzymujesz zestaw 10 instrukcji, gotowych prac lub ich elementów, stworzonych przez współczesnych artystów i artystki. Na ich podstawie można wspólnie z uczniami i uczennicami zrealizować pomysły artystów w szkole. Każda instrukcja składa się z kilku podstawowych wskazówek, które tworzą ramę działania. Zadaniem grupy jest ich twórcza interpretacja i znalezienie wspólnego pomysłu na realizację. Może być to np. seria rysunków na płycie boiska, rzeźba zwisającą z sufitu szkolnej świetlicy, wspólnie zagrany utwór lub nakręcony film. Dzięki temu można wczuć się w rolę artysty/artystki, a nawet więcej, wejść w głowę i ciało, powtarzając etapy procesu twórczego, które doprowadziły do stworzenia instrukcji.

Kto może się zgłosić do Wystawy szkolnej ?

Wystawa szkolna to program skierowany do nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą rozwijać działania związane ze sztuką, jednak niekoniecznie prowadzą zajęcia z plastyki czy muzyki. Każdy projekt ma swojego opiekuna/kę, który będzie w stałym kontakcie z organizatorem z ramienia Muzeum. Za pełnienie obowiązków opiekuna i koordynatora Wystawy szkolnej przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 2000 tyś zł. brutto. Do wspólnego działania można zaprosić inne osoby z grona pedagogicznego, które chcą towarzyszyć uczniom i uczennicom w realizacji działania artystycznego.

Z czego składa się Wystawa szkolna ?

Każda Wystawa szkolna jest inna, podobnie jak szkoła, w której będzie realizowana. Dlatego przed rozpoczęciem pracy chcemy się lepiej poznać i porozmawiać o potrzebach i wzajemnych oczekiwaniach. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy 10 osób, na co dzień związanych ze światem sztuki współczesnej i edukacji muzealnej. To oni przyjadą do szkoły z wizytą studyjną i będę współtworzyć proces budowania wystawy w kolejnych etapach.

Drugim krokiem jest stworzenie grupy projektowej w szkole. Skład grupy jest po stronie nauczyciela / nauczycielki. Rekomendujemy grupy złożone z osób w różnym wieku, oraz te łączące obecność już aktywnych uczniów i uczennic z tymi, którzy dopiero poszukują swoich zainteresowań. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 10 osób i być gotowa na działanie odbywające się poza harmonogramem lekcji. Nauczyciel zapoznaje grupę z zestawem instrukcji i wspólnie wybiera jedną lub więcej, które chcecie zrealizować.

Instrukcja realizowana jest w procesie dwóch spotkań w szkole, które prowadzi zaproszony artysta/ artystka lub edukatorka muzealna. Zakładamy, że praca może zrealizować się w dowolnym miejscu w szkole, przy niewielkim nakładzie finansowym. Koszt potrzebnych materiałów jest po stronie organizatorów programu. Instrukcje prac są konceptualnymi propozycjami, które w realizacji mogą przybrać bardzo różną formę. To przestrzeń do wspólnej zabawy, rozmów, zwykłych aktywności, które w myśl legendarnego niemieckiego artysty Josepha Beuysa wszystkie mają potencjał artystycznego działania.

Chcąc uczyć się od siebie nawzajem, w kolejnym etapie oddajemy instrukcje z teczki nauczycielom i nauczycielkom do samodzielnego działania z dziećmi. Zapraszamy do wybrania z grupą kolejnej instrukcji (bądź zrealizowania wszystkich pozostałych - całej wystawy) i działania w oparciu o autorski scenariusz. Proces zakłada minimalnie dwa spotkania i zakończyć się wewnętrznym wernisażem, na który zaprasza się gości ze szkoły. Sprawdzone w działaniu pomysły i inspirujące rozwiązania spiszemy w manualu, kończącym pierwszą część programu, tak aby inne osoby pracujące ze sztuką mogły z nich korzystać.

Na finał, zapraszamy wspólnie z Fundacją EFC reprezentantów/ki do wspólnego świętowania w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wspólnie spędzone popołudnie to możliwość poznania innych zespołów szkolnych zaangażowanych w program i świętowania w otoczeniu sztuki.

Ramowy harmonogram projektu

Zależy nam, aby realizacja Wystawy szkolnej odbyła się w formie stacjonarnej. Daty poszczególnych etapów mogą ulec zmianie ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną.

  • 16 - 30 czerwca br. - rekrutacja nauczycieli i nauczycielek do programu
  • wrzesień br. - wizyty studyjne w szkołach
  • październik br. - tworzenie wystawy szkolnej we współpracy z zaproszonymi osobami
  • listopad br. - samodzielna praca z uczniami i uczennicami w oparciu o instrukcje
  • grudzień br. - finał projektu w Warszawie