Wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego i doposażenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zrealizowało zakup sprzętu i oprogramowania mającego na celu wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego instytucji.

Zadanie zostało wykonane poprzez realizację następujących działań:

  • zakupy wystawienniczego sprzętu oświetleniowego (doposażenie)
  • zakupy sprzętu multimedialnego (doposażenie)
  • zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (doposażenie)
  • zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego (doposażenie)
  • zakup wyposażenia magazynu muzealnego i sprzętu do prac o charakterze technicznym
  • zakup reklamy świetlnej (neonu zewnętrznego) Muzeum
  • zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania rezerwacją w Muzeum

Dokumentacja fotograficzna: