Wykład Helmuta Jahna
Galeria zdjęć

13 października 2011, w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 3 wykład wygłosił wybitny architekt amerykański niemieckiego pochodzenia, Helmut Jahn. Zaprezentował on swoje najsłynniejsze projekty i opowiedział o doświadczeniach budowy kompleksu Sony Center na placu Poczdamskim w Berlinie. Odniósł je do warszawskiego placu Defilad, na którym ma powstać zaprojektowana przez szwajcarskiego architekta Christiana Kereza siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Plac Defilad będący sercem Warszawy, stoi pusty tak jak pusty był po upadku muru plac Poczdamski w Berlinie, zanim zabudowano go Sony Center i pozostałymi budynkami, wzniesionymi przed rokiem 2000. Przyjęte w latach 90. założenia urbanistyczne dla placu Poczdamskiego są dziś często krytykowane za nadmiernie komercyjny charakter tej przestrzeni – architekt w swym wystąpieniu przedstawi swój punkt widzenia na tę kwestię. Doświadczenie Helmuta Jahna jest bardzo cenne w kontekście ciągle rozwijającej się Warszawy i planów zabudowy otoczenia Pałacu Kultury.

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz także: