Zwrot performatywny
Patrzeć na coś, czego nie ma. O różnych formach pracy widza. Dyskusja

Wykład Bojany Kunst „Patrzeć na coś, czego nie ma. O różnych formach pracy widza”, odbył się w ramach dwuczęściowego spotkania „Nikt nie przyjdzie - O znaczeniu i roli publiczności" należącego do cyklu „Zwrot performatywny”.

Być widzem to pracochłonne i wymagające zajęcie, jednak jest ono często kwestionowane, a nawet lekceważone. Publiczność traktowana jest anonimowo, a przecież każdy z widzów jest autorem innej wersji historii, w oparciu o własne przemyślenia, wiedzę, wspomnienia czy emocje. W swoim wykładzie Bojana Kunst przywołała wybór performansów, w których problematyzowana jest pozycja widza, podjęła kwestię ich dramaturgii oraz znaczenia praktyk performatywnych w kontekście banalizacji i nadużywania strategii partycypacji we współczesnych praktykach artystycznych.
Spotkanie w języku angielskim.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: