Zobaczyć społeczeństwo, pokazać wspólnotę
„Fotografia socjologiczna” a „Zapis" Zofii Rydet - wykład Krzysztofa Pijarskiego

Wykład Krzysztofa Pijarskiego był kolejnym spotkaniem w cyklu towarzyszącym wystawie fotografii Zofii Rydet.

„Fotografia wobec zaangażowania”, „Zarys dziejów fotografii społecznej”, „Zwierciadło życia społecznego”, „Fotografia a warsztat socjologa”, „Polska droga do dokumentu”, „Konstrukcja przestrzeni społecznej w fotografii” – to przykłady tytułów tekstów, jakie ukazywały się w polskich periodykach fotograficznych na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Jeśli dodamy do tego sympozjum w Uniejowie z 1977 roku, poświęcone „Psychospołecznym wymiarom fotografii”, oraz Pierwszy ogólnopolski przegląd fotografii socjologicznej w Bielsku-Białej zorganizowany przez Andrzeja Baturę w listopadzie 1980 roku, nie sposób nie zauważyć, że mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem, do którego należy zaliczyć także, a może przede wszystkim, „Zapis” Zofii Rydet.

Próba odpowiedzi na pytanie „Czym była Fotografia socjologiczna?” pozwala spojrzeć na „Zapis” nie tylko jako na zjawisko osobne wyjątkowe, osobne, ale jako na produkt bardzo specyficznego momentu historycznego.

Wykład wygłosił Krzysztof Pijarski - artysta posługujący się medium fotografii, adiunkt w łódzkiej Szkole Filmowej, historyk sztuki, tłumacz. Redaktor pisma “Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”.
 

Zobacz także: