Zaproszenie na zajęcia edukacyjne dla szkół

Dział edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza grupy szkolne na bezpłatne oprowadzania i lekcje muzealne towarzyszące bieżącym wystawom.

Kontakt z dziełami wybitnych współczesnych artystów to pretekst do zainicjowania dyskusji o kulturze i historii najnowszej, a także punkt wyjścia dla lekcji prowadzonych zarówno w Muzeum jak i w szkole. Format i tematy zajęć mogą być dowolnie dostosowane do wieku i preferencji grup.

Udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest bezpłatny.

Szczegóły na stronie Muzeum w zakładce "Edukacja".

Montaż i zdjęcia: Michał Witt

Zobacz także: