Zapisywać / opowiadać / myśleć
wykład Régisa Duranda

Referat porusza następujące zagadnienia: socjologia a sztuka; Pierre Bourdieu; duchowość i materialność; poszukiwanie formy; różnorodność; August Sander; teoria i materia; podmiot refleksji; narracyjne formy fotografii; amalgamat a wielość.

Régis Durand - Krytyk i teoretyk fotografii, niezależny kurator. Autor wielu tekstów poświęconych fotografii, zebranych między innymi w tomach Essais sur l’expérience photographique (Eseje o doświadczeniu fotograficznym, trzy tomy: 1990, 2002, 2006). Images-mondes. De l’événement au documentaire (Obrazy-światy. Od wydarzenia do dokumentu, 2007) to zapis jego dialogu z historykiem sztuki Paulem Ardenne. W świtek karierze był wykładowcą uniwersyteckim, dyrektorem Centre National de la Photographie oraz Galerie Nationale du Jeu de Paume w Paryżu.

Zobacz także: