Współczesne użycia historycznej sztuki zaangażowanej
prof. Maria Poprzęcka, Joanna Sokołowska, prof. Jan Sowa i dr Kuba Szreder

Zapis rozmowy z udziałem prof. Marii Poprzęckiej, Joannay Sokołowskiej, dr Kuby Szredera i dr hab. Jana Sowy. 

Co sprawia, że w danym momencie aktualności nabierają wybrane fragmenty archiwum sztuki społecznie zaangażowanej? Jakie potrzeby i diagnozy współczesności wyrażają się poprzez publiczne upamiętnianie artystek i artystów uczestniczących w minionych dyskusjach politycznych?

Dlaczego wystawy historycznych artefaktów mogą mieć interwencyjny charakter? Do jakich polityk używana jest zaangażowana sztuka awangardowa? Na czym polega rewizyjny potencjał wystawy Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm polsko-żydowski?

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: