Wokół kolekcji
Łukasz Gorczyca o „Broniewskim” Wilhelma Sasnala

Łukasz Gorczyca w ramach spotkań z cyklu Wokół Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie opowiada o obrazie Wilhelma Sasnala „Broniewski”.

Zobacz także: