Wokół kolekcji
Yona Friedman, „Ikonostas”

Instalacja Yony Friedmana, doskonale obrazuje wszystkie najważniejsze idee tego artysty i jest obecnie najważniejszą pracą z grupy jego późnych dzieł.

Yona Fridman urodził się w 1923 roku w Budapeszcie, swoją karierę architekta, urbanisty, artysty i teoretyka rozpoczął we Francji w latach 50. Jest głównym teoretykiem i twórcą architektury mobilnej, czasowej, efemerycznej. Na jego prace wpływa humanizm myśli architektonicznej, rozwinięty między innymi pod wpływem jego osobistych doświadczeń emigranta i uciekiniera, który doświadczył bezdomności i potrzeby budowania tymczasowych siedzib. Od późnych lat 50. Yona Friedman był w kontakcie artystycznym z Oskarem Hansenem, innym ważnym dla kolekcji muzeum artystą.

Zobacz także: