Włodzimierz Borowski. Prace i rekonstrukcje
Christian Scheidemann: Autentyczności w instalacjach

Dzieło sztuki czy instalacja taka jak „Pole gry” jest prawdziwe i rzetelne, jeżeli przez swoją fizyczną obecność przekazuje widzowi intencję artysty w jej intelektualnym i historycznym kontekście.

Jak możemy zachować i pokazać pracę o tak złożonej różnorodności materiałów, wraz z całością jej performatywnych i lokalnie zdefiniowanych aspektów, a także z odniesieniami do struktur społecznych i politycznych? Moja prezentacja skupi się na relacji – i konflikcie – między starzejącą się materią i niematerialną koncepcją instalacji.

Zobacz także: