Spotkanie z KwieKulik

KwieKulik był jednym z najważniejszych fenomenów artystycznych polskiej sztuki XX wieku, tworzony w latach 1971–1987.

Artyści zaczynali jako studenci Oskara Hansena na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od początku lat 70. nadawali swojej sztuce radykalnie polityczny charakter. Ich zaangażowanie i bezkompromisowa krytyka otaczającej rzeczywistości nie ma równego sobie precedensu w dziejach powojennej środkowoeuropejskiej awangardy.

Wśród zaproszonych gości byli artyści, Zofia Kulik i Przemysław Kwiek, jak również Zbigniew Libera. Spotkanie poprowadzili Łukasz Gorczyca i Łukasz Ronduda.

Zobacz także: