Spotkanie z Ingą Iwasiów
Prowadził Marek Beylin

W ramach cyklu dyskusji „Biografia, autobiografia, społeczeństwo” odbyło się spotkanie z pisarką i krytyczką literacką Ingą Iwasiów, prowadzone przez Marka Beylina.

Rozmowa dotyczyła kwestii zawartych w książkach prozatorskich Iwasiów. „W powietrzu” traktuje o doświadczaniu świata przez erotyzm i kobiece ciało, intymna opowieść narratorki łączy się w tej prozie z biografią zbiorowości. Powstaje alternatywna, nieobecna w dyskursach historycznych i publicystycznych, historia społecznych zmian i emancypacji, erotyczna opowieść o dążeniu do podmiotowości.

Z kolei „Umarł mi. Notatnik żałoby” to proza autobiograficzna, postała po śmieci ojca autorki. W tym eseistyczno-reporterskim zapisie żałoby Iwasiów ustawicznie zmaga się z problemem, czy przystoi tak bolesne przeżycia przetwarzać w literaturę. Ale taką wątpliwość konfrontuje z inną: czy da się inaczej ocalić obraz bliskich i własną pamięć o nich? I jakie funkcje pełni publiczna autobiografia?

Dlaczego w naszych czasach zrodziła się tak silna i masowa potrzeba „autobiografizacji” świata?

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: