Socrealizm a nowoczesność
Wykład prof. Wojciecha Włodarczyka

Wystąpienie w ramach drugiej odsłony cyklu „Marksizm i sztuka” - wykład prof. Wojciecha Włodarczyka.

Przyjęliśmy nazywać sztukę końca lat 50. jako nowoczesną. Jej tożsamość była zbudowana w dużej mierze na negatywnym stosunku do socrealizmu. Ta opozycja wydaje się funkcjonować do dzisiaj jako oczywista. Wojciech Włodarczyk chciałby podważyć to uproszczone podejście, zwracając uwagę na charakter nowoczesności i zbyt proste rozumienie socrealizmu. Analizie będzie podlegać dynamika przemian polityki kulturalnej w Polsce w czasach stalinowskich i konsekwencje tej polityki widoczne praktycznie do dnia dzisiejszego, zarówno w rozumieniu sztuki jak i strategii badawczych historyków.

Inne wydarzenia z tego cyklu: