Slavs and Tatars
Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz

„Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz” pokazuje nieprawdopodobnie wspólną historię Polski i Iranu. Potencjał rzemiosła i folkloru wobec dwóch ważnych zmian geopolitycznych - irańskiej rewolucji z 1979 r oraz upadku komunizmu w 1989 roku, zapoczątkowanego przez Solidarność – badany jest przez Slavs and Tatars jako źródło mistycznego protestu.