SALOON: Nie ma kraju w naszych sercach
Pokaz filmu Georgii Sagri. Z artystką rozmawia Monika Szczukowska

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbył się premierowy pokaz nowej pracy z kolekcji Muzeum - filmu „SALOON: Nie ma kraju w naszych sercach” greckiej artystki Georgii Sagri. Projekcji towarzyszyła rozmowa Moniki Szczukowskiej, kuratorki projektu, z artystką.

Film Georgii Sagri „SALOON: Nie ma kraju w naszych sercach” jest zapisem serii czterech performansów o tym samym tytule, które miały miejsce w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2013 roku. Performanse były autonomicznym działaniem w kontekście wystawy kolekcji Muzeum “W sercu kraju”.

Film zawiera tekst w formie podpisów, obiekty z wystawy kolekcji oraz prace zaproszonych artystów aktywowane w czasie performansów, jak również diagramy powstałe w procesie montażu filmu. Film ten ma służyć przyszłym celom, odżegnując się od historycyzowania lub opracowywania wydarzenia z przeszłości, czy to performansu czy to wystawy. Tym samym, film nie jest dokumentacją performansu, lecz promocją SALOONu - nomadycznego projektu kuratorskiego zapoczątkowanego przez Sagri w 2009 roku - i wyrazem chęci jego dalszego działania.

SALOON jest przejawem typowego dla Sagri zaangażowania w idee ucieczki, przemieszczenia, deterytorializacji. “SALOON wynika z potrzeby przyjemności i ciągłej zmiany. Zakładając brak podziałów na bierne i czynne, wewnątrz i zewnątrz, przedstawicielstwo i reprezentantów, jakie obszary wspólne można stworzyć w społeczeństwie?” - pyta Sagri.

Zobacz także: