Rewolucja czy trwanie?
Debata o edukacji architektonicznej

Historie zebrane na wystawie „Radykalne nauczanie” prezentują te momenty w powojennej edukacji architektonicznej, które przez podważanie podstawowych założeń doprowadzały do rewolucji w obrębie dyscypliny.

Podczas debaty zostało postawione pytanie o znaczenie tych eksperymentów dla pola edukacji – czy dla nauczania istotniejsze jest kontynuowanie istniejących metod i idei czy ich nieustanne podważanie? Jak szkoły odnajdują się po rewolucjach? Jak odbudowują się po nich, na nowo ksztaltując swoje programy? Jak w tym kontekście wygląda polska edukacja architektoniczna – do jakich tradycji się odwołuje? Jakie były przełomowe dla niej momenty? Czy dziś warto wrócić do jakichś jej doświadczeń? Czy dziś potrzebuje rewolucji?

Uczestnikami dyskusji byli Alicja Gzowska, Sławomir Gzell i Igor Łysiuk.

Zobacz także: