Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982–1993
Zapis premiery książki Jakuba Banasiaka

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszają na zapis spotkania poświęconego pierwszej publikacji wydanej we wspólnej serii wydawniczej „Nowe Historie Sztuki” – książce Jakuba Banasiaka „Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982–1993”.

Książka opowiada o przeobrażeniach państwowego systemu sztuki w schyłkowym PRL i w początkach transformacji ustrojowej. Jej autor, wychodząc poza utarte narracje na temat kultury artystycznej lat 80. XX wieku, koncentrujące się na oporze twórców wobec komunistycznego reżimu, rysuje szerszy i bardziej zniuansowany obraz tego okresu. Przedstawia nie tylko polityczny, ale także społeczny, instytucjonalny i ekonomiczny kontekst ówczesnego życia artystycznego i dotykających go przemian systemowych. Na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej pokazuje relacje pomiędzy polityką kulturalną państwa, instytucjami sztuki, krytyką artystyczną, rynkiem sztuki, sceną młodzieżową i podziemiem artystycznym. Przyglądając się funkcjonowaniu państwowego systemu sztuki w „proteuszowych czasach” – w okresie stopniowego wychodzenia kraju z komunizmu – redefiniuje dotychczas stosowane cezury czasowe. Zwraca przy tym szczególną uwagę na znaczenie liberalizacji systemu po 1986 roku oraz procesualny charakter transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90.

W spotkaniu dotyczącym książki „Proteuszowe czasy” udział wzięli: autor książki Jakub Banasiak, historyk i krytyk sztuki Piotr Rypson oraz kulturoznawczyni Magda Szcześniak. Rozmowę prowadził Jakub Majmurek.


 

Zobacz także: