Politozy sztuki współczesnej
Zabraliście maski, daliście śmieci. Część 2

Wykład poświęcony będzie złożonej relacji z post-kolonialną przeszłością, koncentrując się na dyskursach wystawienniczych odnoszących się do sztuki pozaeuropejskiej i jej miejsca w kulturze Zachodu a także sztuce lokalnej zawłaszczonej przez polityczne i ekonomiczne centra (m.in. Exposition Coloniale Internationale 1931, Les Magiciens de la Terre 1989, Africa Remix 2005, Musée du Quai Branly 2008).

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: