Polaków portret własny?
Spotkanie z Grażyną Kulczyk

Spotkanie z Grażyną Kulczyk zostało zorganizowane w ramach cyklu „Polaków portret własny?”, który przygląda się kluczowym zbiorom sztuki współczesnej w Polsce szukając odpowiedzi na pytanie, co te kolekcje mówią o współczesnej Polsce: jaką historię ze sobą niosą, w jaką perspektywę się wpisują?

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: