Pokazać „Zapis”
Dyskusja z udziałem Karola Hordzieja i Ulricha Pohlmanna

Jak pokazać projekt takich rozmiarów jak „Zapis socjologiczny” Zofii Rydet?

Jak można przedstawić projekt, który nigdy nie został pokazany jako całość, ani w sposób, który odpowiadałby jego autorce. Co więcej, większość fotografii składająca się na „Zapis” nie została nigdy wywołana, i pozostała w postaci negatywowej. Na te pytanie postarają się odpowiedzieć współkurator wystawy Zofia Rydet. Zapis, 1978-1990, oraz Ulrich Pohlmann, dyrektor Muzeum Fotografii przy Muzeum Miejskim w Monachium.

Zobacz także: