Piotr Słodkowski. Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, ale czy tylko?
Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku

Pierwsza część konferencji „Nigdy więcej: Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” odnosi się do toczących się w obszarze sztuki i poza nią dyskusji na temat form zaangażowania środowiska artystycznego oraz instytucji kultury w kluczowych historycznie momentach.

Wykład Piotra Słodkowskiego „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, ale czy tylko? Napiętnowani Marka Oberländera”:

Punktem wyjścia wystąpienia jest przekonanie, że Arsenał (1955) należy widzieć nie tylko jako ważne wydarzenie w historii „polskiej ideozy” (relacji sztuki i polityki, socrealizmu i odwilży), lecz także jako ważne miejsce wyłaniania się sztuki dotykającej problemu wojny i Zagłady. Przyjmując tę optykę, skupię swoją uwagę na Napiętnowanych Marka Oberländera. Odnosząc obraz do nazistowskich dokumentów wizualnych z gett oraz umieszczając obraz w kontekście socjo-historycznym powojnia i odwilży, będę chciał pokazać Napiętnowanych jako cenne świadectwo historyczne; reprezentację, która jest przykładem realizacji ideologicznego hasła Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, a zarazem śladem trudnej egzystencji Żydów w Polsce nie tylko w czasie okupacji hitlerowskiej, lecz także w realiach PRL.

Piotr Słodkowski

historyk sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Absolwent programu doktorskiego Akademii Artes Liberales. Autor książki Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki (2019). Redaktor tomów Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (2014) oraz (z Agatą Pietrasik) Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (2016). Dwukrotny laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2017, 2018). Interesuje się polską i środkowoeuropejską sztuką XX wieku w perspektywie współczesnej myśli humanistycznej.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: