Śmierć i odrodzenie sztuki outsiderów
Wykład Jamesa Bretta

The Museum of Everything jest jedyną międzynarodową „wędrującą” instytucją prezentującą sztukę nieprofesjonalnych artystów.

Od powstania w 2009 roku, jego archiwum, gromadzące prace z XIX, XX i XXI wieku, wystawiano w Londynie, Madrycie, Paryżu i Moskwie, zarówno w galeriach, jak i przestrzeniach nieprzeznaczonych dla sztuki – np. w kościele czy dawnej mleczarni. Poza działalnością kolekcjonerską, archiwistyczną i wystawienniczą, muzeum zajmuje się wszechstronną promocją artystów wykluczonych z oficjalnego kanonu historii sztuki.

James Brett, założyciel The Museum of Everything, w wykładzie pt. „Śmierć i odrodzenie sztuki outsiderów” przedstawi koncepcję leżącą u podstaw tego radykalnego programu kuratorskiego. Opowie o roli, jaką odegrali twórcy nieprofesjonalni w historii sztuki, ich wpływie na artystów nowoczesnych i współczesnych oraz o ich ponownym pojawienie się w XXI wieku – już nie jako „outsiderów” sztuki, ale jako indywidualnych twórców, którzy swoją działalnością redefiniuje nasze rozumienie sztuki.

James Brett – założyciel The Museum of Everything i kurator wszystkich jego wystaw. Posiadający wykształcenie w dziedzinach sztuk wizualnych, dizajnu, architektury i filmu, Brett jest znawcą alternatywnych form sztuki, takich jak folklor, prymitywizm, art brut, sztuka naiwna, sztuka outsiderów, sztuka regionalna i twórczość „wizjonerska”.

Wykład stanowić będzie pogłębione wprowadzenie teoretyczne do jednej z sekcji wystawy „Co widać. Polska sztuka dzisiaj” zatytułowanej „Inni mistrzowie", poświęconej fascynacji współczesnych artystów twórcami sztuki naiwnej, nieprofesjonalnej.

Zobacz także: