Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.
Dyskusja. Część 3

Pytamy o lata 80. w Polsce w momencie szczególnego zainteresowania tym okresem w sztuce światowej oraz powrotu do niej na wystawach.

W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych uznaje się, że lata 80. były okresem pozbawionym paradygmatu w zakresie podejmowanej tematyki czy form, że wynikały one raczej z indywidualnych poszukiwań niż z szerokich koncepcji definiujących dzieło sztuki w relacji do światopoglądu. Szczególną rolę odegrał w tym zakresie rozwój rynku sztuki na niespotykaną dotąd skalę. W tym kontekście sytuuje się „powrót do malarstwa” i ogólnie odrodzenia modernistycznej rzeczowości. Ale był to też moment poprzedzający erę globalizacji.

Zobacz także: