Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.
Dominik Kuryłek

W latach 1988-1990 w Krakowie ukazywał się „Tumult. Niezależne Pismo Społeczno-Kulturalne”.

Wokół nieregularnika skupiało się interdyscyplinarne środowisko krakowskiej inteligencji, ale nie tylko. W „Tumulcie” publikowano eseje na temat aktualnych wydarzeń politycznych, refleksja o kulturze innych krajów, fragmenty prozy współczesnej, poezje, informacje o sztukach wizualnych. „Tumult” był tworem oryginalnym. Pismo redagował historyk sztuki Bogdan Klich, ilustrowali młodzi artyści (m.in. Darek Wasina, Andrzej Zaręba), współtworzyły osoby związane z ważnymi nurtami polskiej sztuki współczesnej (Łukasz Guzek, Maria Anna Potocka). Na początku lat 90. „Tumult” przekształcił się w „Przegląd Ideo-Graficzny”, z którym związali się tacy twórcy jak Artur Tajber, Grzegorz Sztwiertnia, Zbigniew Warpechowski, Marek Chlanda, Andrzej Dłużniewski czy Paweł Freisler. Pismo powstawało na fali entuzjazmu społeczeństwa mobilizującego się po stanie wojennym przed obradami Okrągłego Stołu i w ich trakcie. Było wyrazem potrzeby kulturowego zaangażowania rozwijającego się w sposób spontaniczny, oddolnie.

Zobacz także: