Nowe Ruchy Społeczne
Kim są techno-społecznicy? Wykład Pawła Mazurka i Michała Danielewicza

Kolejne spotkanie z cyklu „Nowe Ruchy Społeczne” podejmujący problematykę zintensyfikowanych w ostatnim czasie oddolnych ruchów społecznych.

Seminarium dotyczyło badania „Techno-społecznicy. Rozkwit mediów lokalnych” przeprowadzonych przez Pawła Mazurka i Michala Danielewicza po auspicjami Centrum Cyfrowego. Autorzy prelekcji podjęli kwestię funkcji jakie spełniją ożywione w ostatnim czasie portale społecznościowe, zainicjowane oddolnie w małych miasteczkach i gminach wiejskich. Analiza trzynastu portali z całej Polski wykazała zmiany w sposobie funkcjonowania lokalnej sfery publicznej wobec coraz częstszych związków z nowymi technologiami, szczególnie internetem.

Zobacz także: