O słabości, solidarności i nie-heroicznym oporze. Słaba awangarda – analiza feministyczna.
Wykład Ewy Majewskiej

Wykład to próba analizy tego, jak w czasach feministycznych rekonfiguracji pola sztuki (praktyk, teorii i historii), a także w okresie intensywnej prekaryzacji fundamentalnym przemianom podlega pojęcie awangardy.

Zmiany te można by opisać jako powstawanie „słabej awangardy” czy przynajmniej „awangardy słabych”: świadomej własnej paradoksalności, ale też traktującej wewnętrzne sprzeczności jako wyraz ogólniejszych sprzeczności epoki.

Odwołując się do twórczości takich artystek jak Ewa Partum, Teresa Murak, Antje Majewski czy Zorka Wollny Ewa Majewska proponuje w swoim wykładzie teorię „słabej awangardy” nie tyle jako wyłącznie konceptualną interwencję, ale także jako sposób rozumienia dużej części dzieł współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: